Polityka prywatności

Korzystając ze strony internetowej i bloga www.kasiaklein.pl akceptujesz poniższe warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Polityka prywatności opublikowana 14 marca 2020 r. 

§1
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.kasiaklein.pl.

Administratorem strony www.kasiaklein.pl i danych osobowych jest Katarzyna Klein, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Serendipity Katarzyna Klein, z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP  8942837417, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kasia@kasiaklein.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.   

Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.kasiaklein.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę www.kasiaklein.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§2
Definicje

Administrator” – właścicielka strony Katarzyna Klein, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Serendipity Katarzyna Klein, z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP  8942837417

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.kasiaklein.pl

§3
Przetwarzanie danych osobowych
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2.  Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez komentowanie na stronie www 
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest konieczne, by złożyć zamówienie, skontaktować się z Administratorem strony lub dodać komentarz.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. wykonania usługi lub umowy albo też dokonania wyceny usługi, prezentacja oferty lub informacji, obsługa zapytań przez formularz, wystawianie faktur.
 8. Dane osobowe pozostawione na stronie www.kasiaklein.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem  danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Użytkownik wyraził.
 10. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w certyfikatem SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zakodowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Administrator przekazuje następującym podmiotom:
  • zenbox.pl ul. Dąbrowskiego 742-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych na serwerze.
  • Calendly LLC: 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309 – w celu przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji i zbierania leadów
§4
Formularze

Administrator stosuje jeden rodzaj formularza w ramach Strony: 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do kasia@kasiaklein.pl. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
§5
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
§6
 Logi 
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
§7
Pliki Cookies
 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Strony. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

Nie podejmuję nowych współprac - zarówno stałych jaki i jednorazowych - do odwołania.

X